Άγγελος Μανταδάκης
Facebooktwittergoogle_plus

Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Πελοποννήσου, ο οποίος ήταν απλώς γνωστός με το όνομα Σταθμός Πελοποννήσου, λόγω της περιοχής που εξυπηρετούσε σιδηροδρομικώς, ήταν ο δεύτερος Κεντρικός Σιδηροδρομικός Σταθμός της Αθήνας μετά τον Σταθμό Αθηνών – Λαρίσης

Μια ιστορική περιοχή της Αθήνας, είναι ασφαλώς εκείνη στην οποία εγκαταστάθηκαν οι δύο κεντρικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί. Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Πελοποννήσου, ο οποίος ήταν απλώς γνωστός με το όνομα Σταθμός Πελοποννήσου, λόγω της περιοχής που εξυπηρετούσε σιδηροδρομικώς, ήταν ο δεύτερος Κεντρικός Σιδηροδρομικός Σταθμός της Αθήνας μετά τον Σταθμό Αθηνών – Λαρίσης.

Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Πελοποννήσου εγκαινιάστηκε στις 30 Ιουνίου 1884 και ανήκε στους Σιδηροδρόμους Πειραιώς – Αθηνών – Πελοποννήσου (ΣΠΑΠ). Είκοσι χρόνια αργότερα, το 1904, σε πολύ μικρή απόσταση, κατασκευάστηκε δεύτερος σταθμός που εξυπηρετούσε τις γραμμές της Βόρειας Ελλάδας.

Ο αρχικός πυρήνας του κτηρίου του Σιδηροδρομικού Σταθμού Πελοποννήσου οικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 1884-1889, βάσει σχεδίων ομάδας Γάλλων μηχανικών, με επικεφαλής τον Alfred Rondel και υπεύθυνο αρχιμηχανικό των σιδηροδρόμων τον Abel Gotteland. Ο σταθμός πήρε την τελική του μορφή μεταξύ των ετών 1912-1913.

Εκατέρωθεν ενός διώροφου κεντρικού κτηρίου εκτείνονται δύο ισόγειες πτέρυγες, οι οποίες καταλήγουν αντίστοιχα σε δύο ισόγεια κτήρια, ομοιόμορφα προς το κεντρικό. Τα κτήρια στεγάζονται με καμπυλωμένα μεταλλικά φύλλα που στηρίζονται σε ξύλινο σκελετό, ενώ οι πτέρυγες καλύπτονται από δίρριχτη ξύλινη στέγη.

Στο ισόγειο του κεντρικού κτηρίου βρίσκονταν οι θυρίδες εισιτηρίων και στον όροφό του τα «ενδιαιτήματα» και η τραπεζαρία του προσωπικού. Στη βόρεια πτέρυγα υπήρχε το γραφείο του σταθμάρχη, οι αίθουσες αναμονής και το καφενείο, ενώ στη νότια στεγάζονταν οι χώροι των αποσκευών και τα γραφεία του προσωπικού.

*Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Πελοποννήσου τέθηκε εκτός λειτουργίας το 2005 και ανακαινίστηκε.

πηγή: Αυγή