Σταύρος Λιάππης
Facebooktwittergoogle_plus

Μετά την νομοθέτηση των νέων ρυθμίσεων στο πρόγραμμα «Κλεισθένης 1» οι φορείς της Αυτοδιοίκησης διανύουν την πρώτη φάση μιας νέας εποχής. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις αναλογικοποιουν την εκπροσώπηση στα όργανα, εξορθολογιζουν την κείμενη νομοθεσία διαχωρίζοντας την πολιτική διεύθυνση των δημοτικών υποθέσεων από την επιχειρησιακή τους υλοποίηση, υιοθετώντας ταυτόχρονα προτάσεις προς την κατεύθυνση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών.

Ωστόσο δεν αντιμετωπίζουν μια σειρά καίριων προβλημάτων της Αυτοδιοίκησης όπως ο κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων, η φορολογική πολιτική, η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, η υλοποίηση των οποίων απαιτεί συνταγματική μεταρρύθμιση. Εν αναμονή του  προγράμματος «Κλεισθένης 2» λοιπόν…

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη για ριζικές τομές με αιχμή την ισχυροποίησή των Δήμων με στόχο την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους και την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Ιδιαιτέρως όσοι αγωνιζόμαστε για μια διαφορετική λειτουργία και προσανατολισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θέλουμε:

 • Ένα Δήμο Συμμετοχικό – Συναινετικό που στις σημερινές συνθήκες της αναλογικής εκπροσώπησης απαιτεί ευρύτερες συγκαταθέσεις στη λήψη των αποφάσεων, με τον Δήμαρχο ενοποιητικό παράγοντα των προβληματισμών που αναπτύσσονται στα όργανα διοίκησης, συναιρώντας τις αντικρουόμενες απόψεις.
 • Ένα Δήμο Λαϊκό που σημαίνει προώθηση των διαδικασιών του συμμετοχικού και προγραμματικού προϋπολογισμού, αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή εμπειρία, παρέχοντας τη δυνατότητα στους κοινωνικούς φορείς και στους πολίτες, ιδιαίτερα στις λαϊκές γειτονιές, να προσδιορίσουν δημοκρατικά τη χρήση του δημόσιου χρήματος για επενδυτικές δραστηριότητες.
 • Ένα Δήμο Αποκεντρωτικό με ουσιαστική ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των Κοινοτικών Συμβουλίων έτσι ώστε σημαντικές τοπικές αποφάσεις να παίρνονται στο κατώτερο δυνατό επίπεδο κοντά στον πολίτη.
 • Ένα Δήμο Ορθολογικό, που αλλάζει το σημερινό αναχρονιστικό στερεότυπο με την θέσπιση νέων οργανωτικών  προτύπων  λειτουργίας που προσιδιάζουν στις ανάγκες των ΟΤΑ, κατοχυρώνοντας τις αρχές της αξιοκρατίας και της αποτελεσματικότητας με ταυτόχρονη αξιοποίηση όλων των δεξιοτήτων του προσωπικού.
 • Ένα Δήμο Αποτελεσματικό, που αποστρέφοντας  το πρόσωπο σε πολυδαίδαλες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, θα απλοποιεί τις θεσμικές λειτουργίες  με σκοπό την παροχή συγκεκριμένων λύσεων – απαντήσεων στα προβλήματα της καθημερινότητας και έχοντας ως πυξίδα την  αρχή «πρώτα και πάνω απ  όλα ο πολίτης».
 • Ένα Δήμο Κοινωνικό, που προωθεί κατευθύνσεις φιλολαϊκές που περιλαμβάνουν ένα ανεπτυγμένο δίκτυο προνοιακών δομών  με ιδιαίτερες ευαισθησίες και παροχές για τις κατώτερες εισοδηματικές τάξεις και τους μετανάστες που θα  εκφράζονται και στην πολιτική των  τελών και Δικαιωμάτων.
 • Ένα Δήμο Πολιτιστικό – Αθλητικό που παρέχει τη δυνατότητα στους δημότες να αξιοποιήσουν τα αγαθά του πολιτισμού και του αθλητισμού δημιουργώντας σύγχρονες υποδομές και ενισχύοντας ταυτόχρονα την αντίστοιχη ερασιτεχνική δημιουργία.
 • Ένα Δήμο  Οικονομικά Αυτοδύναμο, που προϋποθέτει ουσιαστική ενίσχυση των νέων αυτοδιοικητικών δομών στην προοπτική προσέγγισης του μέσου κοινοτικού όρου που θα συνοδεύεται από ταυτόχρονη ανακατανομή υπέρ της αυτοδιοίκησης των φορολογικών εσόδων.
 • Ένα Δήμο Καινοτομικό, που αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες, νέες δυνατότητες και προστιθέμενη αξία κινητοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό της πόλης. Οι ΟΤΑ της νέας εποχής  πρέπει να ενσωματώσουν τα διαδικτυακά επιτεύγματα και τις διαλειτουργικές διαδικασίες πρώτα στις δικές τους λειτουργίες, με βαθμιαία  επέκταση στο σύνολο της πόλης, εξαλείφοντας σταδιακά το «ψηφιακό χάσμα» που υπάρχει ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες του πληθυσμού.
 • Ένα Δήμο Οικολογικό αναδεικνύοντας την οικολογική  οπτική ως απαραίτητο στοιχείο του προσανατολισμού των παρεμβάσεων στα δημόσια έργα. Παρεμβάσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα σε επιλεγμένους τομείς της πόλης αξιοποιώντας τα κονδύλια του ΕΣΠΑ με ταυτόχρονη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη λειτουργία των δημόσιων και δημοτικών κτηρίων.
 • Ένα Δήμο Εναλλακτικό με την υιοθέτηση ενός «Στρατηγικού Μοντέλου Διαχείρισης Απορριμμάτων» που προωθεί την διαλογή, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, κομποστοποίηση των απορριμμάτων, αντί της ταφής και της καύσης τους.
 • Ένα Δήμο Πράσινο στα πλαίσια της αισθητικής και περιβαλλοντικής  αναβάθμισης των κοινοχρήστων χώρων  με παράλληλη δημιουργία νέων πνευμόνων πράσινου που θα αποτελέσουν ανάσα δροσιάς και αναψυχής για τους πολίτες.

Καθώς βαδίζουμε προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές  για την επίτευξη των παραπάνω προγραμματικών κατευθύνσεων απαιτείται, επιλογή υποψήφιων Δημάρχων εγνωσμένου κύρους και αναγνωρισιμότητας, σχηματισμός ενός αστερισμού δυνάμεων ευρύτατης αποδοχής με έντιμους πολίτες που έχουν εντρυφήσει στα κοινά και τεχνοκρατικό επιτελείο που διαθέτει επιχειρησιακή ετοιμότητα και ικανότητα.

Η στόχευση  πρέπει να κατατείνει σ ένα σύγχρονο Δήμο, με σύγχρονη διοίκηση, σε μια «έξυπνη» πόλη.

Ο Σταύρος Λιάππης είναι Οικονομολόγος – Λογιστής