Tag "Σταύρος Λιάππης"

Τι Δήμους θέλουμε;

Σταύρος Λιάππης

Μετά την νομοθέτηση των νέων ρυθμίσεων στο πρόγραμμα «Κλεισθένης 1» οι φορείς της Αυτοδιοίκησης διανύουν την πρώτη φάση μιας νέας εποχής. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις αναλογικοποιουν την εκπροσώπηση στα όργανα, εξορθολογιζουν την κείμενη νομοθεσία διαχωρίζοντας την πολιτική διεύθυνση των δημοτικών υποθέσεων από την επιχειρησιακή τους υλοποίηση, υιοθετώντας ταυτόχρονα προτάσεις προς την κατεύθυνση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών. Ωστόσο δεν αντιμετωπίζουν μια σειρά καίριων προβλημάτων της Αυτοδιοίκησης όπως ο κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων, η φορολογική πολιτική, η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, η υλοποίηση των οποίων απαιτεί συνταγματική μεταρρύθμιση. Εν αναμονή του  προγράμματος «Κλεισθένης 2» λοιπόν… Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη για ριζικές τομές με αιχμή

Σύγχρονη Οικονομική Λειτουργία της Αυτοδιοίκησης

Του Σταύρου Λιάππη

Η μεταρρυθμιστική απόπειρα που επιχειρεί με το πρόγραμμα ‘’Κλεισθένης 1’’ το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών περιλαμβάνει διατάξεις που αναπροσαρμόζουν και σε ορισμένες περιπτώσεις βελτιώνουν την οικονομική λειτουργία των Φορέων της Αυτοδιοίκησης. Και βάσει όμως ενσωματώνει προηγούμενες διάσπαρτες νομοθετικές ρυθμίσεις που κατά καιρούς είχαν θεσμοθετηθεί και εφαρμοσθεί από τα όργανα και τους υπηρεσιακούς μηχανισμούς της αυτοδιοίκησης. Οι προωθούμενες αλλαγές όμως απέχουν από το να θεωρηθεί ότι αλλάζουν το καθεστώς της Αυτοδιοίκησης, γεγονός οπωσδήποτε επιβεβλημένο από τις απαιτήσεις της σημερινής συγκυρίας και της σύγχρονης εποχής. Έχουν περάσει χρόνια πολλά από την μεταπολίτευση και παρά τις σοβαρές τομές θεσμικού χαρακτήρα που έχουν προωθηθεί,

Ασφυξία στην Αυτοδιοίκηση με το καθεστώς των ελέγχων

Του Σταύρου Λιάππη

Από τις σημαντικές αλλαγές που περιέχονται στο νομοσχέδιο για την μεταρρύθμιση της αυτοδιοίκησης α΄και β΄βαθμού είναι η πρόβλεψη δημιουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας των ΟΤΑ, που βασικό της μέλημα είναι η έκδοση διαπιστωτικών πράξεων νομιμότητας και κανονικότητας για τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των αυτοδιοικητικών φορέων. Εκ προοιμίου σημειώνουμε ότι ανάλογη ρύθμιση προέβλεπε και ο Ν.3852/10, ρύθμιση η οποία ουδέποτε ενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της οκτάχρονης εφαρμογής του «Καλλικράτη». Παρέμεινε έτσι το υπάρχον σημερινό καθεστώς ελέγχου των πράξεων των συλλογικών οργάνων της αυτοδιοίκησης που κατά βάση εμπλέκει την αποκεντρωμένη περιφερειακή διοίκηση και τους δικαστικούς σχηματισμούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που έχουν

Του Κλεισθένη οι Κοινότητες…

Σταύρος Λιάππης

Στο υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο με θέμα την μεταρρύθμιση των Αυτοδιοικητικών θεσμών υπό την κωδική ονομασία «Πρόγραμμα Κλεισθένης 1» επέρχονται μεταβολές των προγενέστερων νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν την οργανωτική δομή των κοινοτήτων, τα τοπικά συμβούλια, τον τρόπο εκλογής τους και τις αρμοδιότητες τους. Η υπερσυγκεντρωτική δομή των «Καλλικράτειων» ΟΤΑ που θεσπίστηκαν με το νόμο 3852/10 με τις συνακόλουθες δυσλειτουργίες και παρενέργειες που εμφανιστήκαν κατά την περίοδο εφαρμογής, αποτελούν ευκαιρίες διορθωτικών παρεμβάσεων και μέτρων αποκλιμάκωσης της «αναγκαστικής συμπίεσης» που προκάλεσε το πρόγραμμα «Καλλικράτης». Είναι γνωστές πλέον σε όλους οι αρνητικές συνέπειες για τις τοπικές κοινότητες που προκάλεσε η προϊσχύουσα νομοθεσία

Αναλογική: Απλά Μαθήματα Λογικής ή Υποκριτικής;

Του Σταύρου Λιάππη

Δόθηκε στην δημοσιότητα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] με στόχο την άμεση ψήφιση και την εφαρμογή του στις δύο βαθμίδες  της Αυτοδιοίκησης. Επελεγη για την ονομασία του προγράμματος άλλη μια εμβληματική προσωπικότητα της αρχαίας Αθήνας που τον 6ο αιώνα επέβαλε μια σειρά μεταρρυθμίσεων που κατοχύρωσαν το δημοκρατικό πολίτευμα, σηματοδοτώντας το τέλος της τυρρανιας. Οι ρυθμίσεις που περιέχει τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση, όπου οι θεσμικά ενδιαφερόμενοι και οι απλοί πολίτες μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις

Η αβάσταχτη ελαφρότητα των… απλών διαπιστώσεων

* Του Σταύρου Λιάππη  

Στους χώρους της  Αυτοδιοίκησης…. Μέσα σ ένα πολιτικό τοπίο γεμάτο ένταση, αντιπαραθέσεις μεταξύ των πολιτικών φορέων, που ορισμένες φορές ξεπερνούν τα όρια της ακρότητας διεξάγεται το 2ο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ με την Αριστερά για πρώτη φορά στην εξουσία… Μελετώντας τις «Θέσεις» της ΚΕ που δημοσιεύθηκαν επικεντρώνω στον απολογισμό του Αυτοδιοικητικού  έργου, τη γενικότερη κατάσταση του Δημόσιου τομέα και τη σχέση της Αριστεράς με τους Δημόσιους φορείς…. Ο απολογισμός του αυτοδιοικητικού  έργου στα χρόνια που μεσολάβησαν από το προηγούμενο συνέδριο μέχρι σήμερα περιγράφεται με αρκετή σαφήνεια που δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης στο